Events @ Sree Gururaja Seva Samithi, Theertham

  1. Madhva Navami (3 days)
  2. Raghavendra Swamy Aradhane (3 days)
  3. Dhatri Havana
  4. Dussera (Last 4 days Anna Santarpane)
  5. Dharmopanayam (Through Brahmin’s Cultural Association, Theertham)